Om oss

 

 

 

 

PHARMAQ Settvacs ble etablert i 1995 og er blitt en ledende aktør i det norske markedet på vaksinering av settefisk.

Da vi startet opp ble det benyttet en Trioving vaksineringsmaskin, det ble snart klart at kapasiteten måtte økes.
Frem til 2010 ble manuell vaksinering vår løsning for å tilfredsstille kapasitetskravet i næringen.
Etter 2010 ble kravet om kapasitet og kvalitet en utfordring for oss og vi valgte å gå over til maskinell vaksinering.

I dag eier og drifter vi i alt 20 NFT-10 vaksineringsmaskiner levert av Nordic Supply System AS. Disse maskinene er fastmontert ute til våre kunder.